Totam Seeds

Naam
Logo
Visuele Identiteit
Communicatie materialen
Bedrijfsmiddelen

Dutch tomatoes


Totam Seeds is een gevestigde naam in het Westland en is gespecialiseerd in het veredelen van tomatenrassen. Van telers, voor telers. Totam Seeds kent een wereldwijde afzet van hun product. Sinds 2020 is Totam Seeds onderdeel van de Japanse conglomeraat Mitsui. 

Na een aantal brainstormsessies bedachten we de naam Totam Seeds en gingen we aan de slag met het logo en de visuele identiteit. Vervolgens werkten we de identiteit uit in diverse communicatiematerialen. En leverden we een toolkit aan waarmee Totam Seeds zelf aan de slag kon voor interne en externe communicatie.

De kern blootleggen

Voor de ontwikkeling van een logo verdiepen we ons in de materie. In dit geval tomaten(zaden). Het antwoord voor het concept bleek in de tomaat zelf verborgen te liggen. Tijdens het doorsnijden van verschillende tomatensoorten kwam duidelijk de letter T naar voren als kern in de dwarsdoorsnede van de tomaat. Waarmee de basis van het ontwerp was gelegd. 

Samen aan een merk met impact bouwen?