Een nieuwe routeStichting Landelijk Fietsplatform is verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van het fietsnetwerk in Nederland. De komende jaren worden een aantal routes samengevoegd tot 10 LF-icoonroutes. Waarbij LF staat voor Lange Fietsroutes. Dit zijn fietsroutes van minimaal 100 km. De borden van deze routes zullen landelijk worden vervangen en voorzien van een nieuwe vormgeving. Een belangrijk herkenningspunt voor de consument zal het LF-beeldmerk zijn wat op alle routeborden en communicatiemiddelen zal worden doorgevoerd.

Eerst ontwikkelde de nieuwe identiteit waaronder het LF beeldmerk en een nieuwe vormgeving van de routeborden. Daarnaast werkt Eerst aan de communicatie en promotie rondom de 10 LF-icoonroutes.
Landelijk Fietsplatform - beeldmerk en route signing
Landelijk Fietsplatform - beeldmerk en route signing
Landelijk Fietsplatform - beeldmerk en route signing
Landelijk Fietsplatform - beeldmerk en route signing

KLANT

Stichting Landelijk Fietsplatform

OPDRACHT

Logo
Typografie
Kleurcodering
Signing